Sound Effects

 1. 01
  ek villain best beat

  ek villain best beat

  180861100:23
 2. 02
  dj dux club remix

  dj dux club remix

  168665400:28
 3. 03
  apple i phone 6

  apple i phone 6

  163115200:11
 4. 04
  sad love violin

  sad love violin

  138655700:26
 5. 05
  nokia lumia 1520

  nokia lumia 1520

  134751100:26
 6. 06
  v 8  12 engine

  v 8 12 engine

  133401100:24
 7. 07
  pulp fiction theme

  pulp fiction theme

  125125500:25
 8. 08
  pirates of carribean

  pirates of carribean

  123932600:20
 9. 09
  iphone 6 leaked

  iphone 6 leaked

  121802400:29
 10. 10
  galliyan ek villian

  galliyan ek villian

  113889900:21